Ongevalsaangifte


Wat te doen bij een ongeval of een kwetsuur?

AC-Genk is verzekerd tegen ongevallen op training, wedstrijden en op weg er naartoe en terug naar huis. 

  • Verwittig bij een dergelijk ongeval/kwetsuur onmiddellijk het secretariaat (genk@val.be)  of een bestuurslid tijdens de trainingen. 
  • Je krijgt  een verzekeringsformulier dat door de behandelende arts moet ingevuld worden. Bezorg dit formulier zo snel mogelijk terug aan de club. 
  • De secretaris van de club doet de aangifte bij de verzekering en jij ontvangt een bericht dat de aangifte in orde is. 
  • Bewaar in elk geval alle kostenrekeningen zodat je ze kan indienen bij de verzekering. In principe zal de verzekeraar na terugbetaling van de tegemoetkoming van het ziekenfonds het saldo van de onkosten terugbetalen. Eventuele materiële schade (kledij, fiets, …) wordt niet terugbetaald.

Scroll naar boven