Vertrouwenspersoon

De vertrouwenscontactpersoon bij Atletiekclub Genk

Hallo iedereen! Sinds kort ben ik aangesteld als vertrouwenspersoon in onze club. 

Ik zal mij eerst even voorstellen. Mijn naam is Ildikó Tóth en woon samen met Bart Reymen en onze zoon Simen.  Bart vind je meestal terug in de kantine achter de toog terwijl Simen zich uitleeft op de training. Zelf ben ik ook geregeld aanwezig op de club op vrijdag tijdens de training.  In het dagelijks leven werk ik als opvoeder op een middelbare school.

Graag wil ik je welkom heten in onze atletiekclub!  Fijn dat je bij ons sport.  Het is belangrijk dat je hier graag bent en je je goed in je vel voelt.  Onze club moet een plaats zijn waar je veilig kan sporten en waar je plezier kan maken.  Als sportclub zien we het liefst dat alle leden met plezier en respect met elkaar omgaan.

Toch kan het voorkomen dat je, binnen de club, te maken krijgt met gedrag dat niet gewenst is:

  • pestgedrag
  • machtsmisbruik of verbale agressie
  • de wijze waarop er met jouw kind omgegaan wordt
  • gedrag dat je niet prettig vindt van een mede-atleet, trainer, omstaander
  • racisme

Mocht het gebeuren dat dit jou of jouw zoon of dochter toch overkomt dan kan je beroep doen op mij als vertrouwenspersoon.  Dit geldt niet alleen voor de atleten, maar ook voor de trainers en ouders.  Het is belangrijk dit soort situaties snel te melden, er over te praten en te zorgen dat er een einde wordt gemaakt aan een ongewenste situatie.  Zo voorkomen we dat deze erger wordt.

Indien je een melding wilt doorgeven, maken we een afspraak op een neutraal terrein waar jij je verhaal kan doen.  Ik ben als vertrouwenspersoon volledig onpartijdig en probeer samen met jou een passende oplossing te zoeken.  Het is vanzelfsprekend dat alles vertrouwelijk wordt behandeld, alleen met jouw toestemming kan/mag ik als vertrouwenspersoon andere partijen erbij betrekken.

Als je je niet prettig/veilig voelt in de club, om welke reden dan ook, hoop ik dat je contact met mij opneemt via onderstaande link.  Stuur je naam, telefoonnummer en een korte uitleg door en ik contacteer je zo spoedig mogelijk.

Heb je een meningsverschil met een trainer of sportinhoudelijke vragen, kan je steeds terecht bij de sportcoördinator van de club.

Klik hier om een e-mail te sturen naar de vertrouwenspersoon

Scroll naar boven