Organisatorische structuur

De organisatorische structuur van Koninklijke Atletiekclub Genk

Koninklijke  Atletiekclub Genk, gesticht in 1949, is een VZW aangesloten bij de Vlaamse Atletiekliga (VAL), onder het aansluitingsnr. 189.

Raad van bestuur
Leidt de zaken van de vereniging en vergadert 1 x per maand. De RvB bestaat uit :

  • de voorzitter;
  • penningmeester;
  • secretaris;
  • leden.

Dagelijks bestuur:
Zorgt voor de lopende zaken en wordt waargenomen door de voorzitter, penningmeester en de secretaris van de raad van bestuur.

Algemene vergadering
Beraadslaagt en beslist in al de zaken die de vereniging aanbelangen en die niet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden:

  • statuten aanpassen;
  • jaarlijkse begroting en jaarrekeningen goedkeuren;
  • verslag van de beheerders goedkeuren;
  • voorzitter kiezen.

Wijzigingen in de statuten van de club worden opgenomen in het Belgische Staatsblad.

Het sportcomité:
Komt onder leiding van de sportcoördinatoren van de onderbouw (benjamins, pupillen en miniemen) en de bovenbouw (vanaf cadet) aangevuld met de trainers op regelmatige tijdstippen samen om het seizoen voor te bereiden, bij te sturen en te evalueren. Trainingen en wedstrijden worden voorbereid, interclubselecties samengesteld, trainings- en wedstrijdprogramma opgesteld. De sportieve evaluatie van de atleten wordt doorgesproken.

Werkgroepen:
Voor het inrichten van wedstrijden, manifestaties zoals clubfeest, recepties, eetfestijn, huldigingen, kaartavond …

Afgevaardigden:
Leden die de club vertegenwoordigen op vergaderingen zoals die van het Provinciaal Comité Limburg, de Genkse sportraad, de Algemene Vergadering van de VAL, de geregelde bijeenkomsten van o.a. L.C.C., enz.

Juryleden:
Om het inrichten van wedstrijden mogelijk te maken dient de club  ook te beschikken over een korps van juryleden. Dit zijn meestal ouder(s) die gedurende het seizoen hulp bieden aan de provinciale juryleden bij het inrichten van onze wedstrijden. De juryleden dienen een theoretische proef af te leggen en ontvangen een jurypas waarmee ze gratis toegang hebben tot de meeste wedstrijden in België. Men kan kiezen of men enkel voor de thuiswedstrijden in aanmerking wil komen of dat men ook, tegen een kleine vergoeding, wil jureren bij andere Limburgse organisaties.

Laagdrempeliger is een clubjurylid. Deze komt enkel de jury helpen bij eigen wedstrijden. Heb je interesse? Contacteer dan onze secretaris.

Helpende handen:
Is een zeer belangrijke groep van personen binnen de jaarwerking van onze club . Om onze activiteiten tot een goed einde te kunnen brengen, dienen wij  beroep te doen op tal van vrijwilligers.

Heb je gedurende het jaar even tijd en interesse om ons bij te staan gedurende enkele uren of een halve dag bij het organiseren van een van onze manifestaties laat het ons dan weten. Alle hulp is van harte welkom!

De vrijwilligers worden op het einde van een jaarwerking door het bestuur van de club op een traktatie uitgenodigd.

Scroll naar boven